93 218 40 40
notaria@notariapgracia118.com
Passeig de Gràcia 118, 4 Barcelona

Notaris Associats

Qui som

Dret de familia
Dret patrimonial
Dret de successions
Dret de societats i documental

En aquesta notaria exerceixen la funció notarial a Barcelona dos Notaris, Gerardo Conesa i Mariana Querejeta, això facilita la nostra prestació de serveis i l’atenció als clients.

Per a aquesta notaria es fonamental duar a terme una tasca d’assessoria imparcial i gratuïta a fi de trovar les solucions jurídiques més escaients i aconseguir les finalitats, i en el seu cas, redactar i autoritzar les actes i escriptures més convenients segons la llei.

Els serveis actes i contractes que son objecte d’intervenció i que ofereix la notaria Notaris Associats són diversos i afecten a les següents branques del dret privat:

  • Dret de familia (capitulacions matrimonials, divorcis, matrimonis, matrimoni, liquidació de societat conjugal).
  • Dret patrimonial (compravendes, donacions, extinció de condomini, obres noves, divisions horitzontals, penyores i garanties).
  • Dret de successions (testaments, actes de declaració d’hereus, herències)
  • Dret de societats ( creació de societats, compra de societats, documentació d’acords socials)
  • Dret documental (poders, actes notarials, polisses mercantils)

La disponibilitat d’idiomes de Notaris Associats és absoluta, podent atendre als clients en Espanyol, Català, Anglés, Francés i Alemany.

Les nostres oficines